Technické data zařízení

CtP řešení přináší výhodu

S řadou nových osvitových jednotek Heidelberg Suprasetter se CtP technologie stává dostupnou pro všechny tiskové provozy. Svou rychlostí a kvalitou splní veškeré vaše požadavky. Suprasetter 105 s technologií termálního laseru a plně automtizovaným nakládáním tiskových desek nabízí bezpečnou cestu k efektivitě, přesnosti a spolehlivosti v nepřetržitém provozu.

Heidelberg Suprasetter 105, generace II.

Osvitová jednotka pracující na principu termálního laseru 830 nm a exponující termální ofsetové tiskové desky do formátu B1 citlivé na tuto vlnovou délku. Zpracovávané desky mohou být jak chemické tak bezchemické nebo bezprocesní. Osvitová jednotka je určena pro zpracování vysokého objemu tiskových desek v nejvyšší možné kvalitě. Animace výroby tiskové desky na zařízení Suprasetter 105.

Suprasetter 105 představuje již druhou generaci těchto termálních osvitových jednotek, které byly poprvé představeny na veletrhu Drupa 2004 a kterých bylo od té doby k dnešnímu dni  (listopad 2011) celosvětově nainstalováno přes 5000. Oproti první generaci se liší především vyšší variabilitou výkonnových modifikací, kterými lépe pokrývá spektrum zákaznických požadavků a vašším výkonem osvitových hlav. Produktivita instalovaného modelu je až 38 desek plného formátu za hodinu při rozlišení 2540 dpi.

Konstrukce osvitové jednotky
Osvitová jednotka byla konstruována s důrazem na variabilitu možných konfigurací, na rozšiřitelnost, na spolehlivost a na minimální požadavky na údržbu.
Konstrukce vychází ze dvou vzájemně nezávislých mechanických bloků. Vnitřní blok obsahuje otočný osvitový buben a osvitový systém a je mechanicky nezávislý na druhém vnějším bloku, který se sestává z transportního mechanismu, děrovacího systému a podpůrných agregátů tiskové jednotky. Tím je dosaženo toho, že žádné mechanické rázy či vibrace, které by mohly vznikat při transportu desky či činností jiných agregátů nejsou přenášeny na probíhající osvit tiskové desky.

Teplotní stabilizace osvitu
Osvitová jednotka obsahuje unikátní systém teplotní stabilizace osvitu díky němuž může pracovat v širokém rozpětí teplot pracovního prostředí (17-30 C)
Veškeré součásti osvitové jednotky, které přicházejí do styku s exponovanou tiskovou deskou (podávací zařízení, osvitový buben a další..) jsou temperovány kapalinovým chlazením na stálou teplotu 25 C. Tím je dosaženo absolutně identických podmínek pro osvit každé tiskové desky nezávisle na okolním prostředí.

Osvitový systém
Osvitový systém je tvořen jednotlivými laserovými hlavami exponujících tiskovou desku paralelně v počtu, který odpovídá výkonové kategorii daného modelu. Laserová hlava byla vyvinuta a je vyráběna firmou Heidelberg a obsahuje patentovanou technologii IDS – Inteligent Diode System. Jednotlivé laserové diody jsou umístěny na jediném polovodičovém čipu včetně integrované optiky a zpětnovazebního členu. Tato konstrukce přináší následující významné přednosti:

 
  • velmi účinné kapalinové chlazení samotného čipu
  • absolutní stabilita energetického toku
  • vysoká hloubka ostrosti díky krátké optické cestě a jednoduché optice
  • velmi vysoká životnost zařízení díky stabilním pracovním podmínkám
  • jednoduchá výměna a nastavení při instalaci dalších osvitových modulů
  • opakovatelná a stabilní velikost osvitového spotu 10 mikrometrů umožňuje dosahovat opakovatelného a stabilního rastru až 400 l/cm
  • stálá čistota optické cesty díky zapouzdření optických elementů

Vestavěné děrování
Osvitovou jednotku lze rozšířit až o 4 nezávislé děrovací systémy pro děrování tiskových desek.
Děrovací systémy lze umístit pro následující rozteče : 220mm, 425mm, 550mm 780/830 mm.  Každý systém může kromě výsekové raznice obsahovat i raznici pro registrační děrování Bacher. Instalovaná osvitová jednotka je vybavena děrovacím systémem Bacher 425 mm a Bacher 780 pro tiskové stroje Heidelberg formátu B2 a B1.

Automatické nakládání desek
Instalovaná osvitová jednotka je vybavena zařízením pro automatické nakládání a vykládání tiskových desek více formátů. Tento modul disponuje automatickým výměníkem až čtyř kazet, do každé z kazet je možno naložit až 100 tiskových desek tloušťky 0,3 mm včetně prokladového papíru. Separace prokladového papíru je prováděna zařízením velmi podobného principu, jako je zařízení nakládající papír do tiskového stroje. Například detekce dvojitého archu či desky je zde samozřejmostí. Tím je zajištěna vysoká spolehlivost v i při měnících se podmínkách okolního prostředí.
Další funkcí automatického nakladače je transport osvícených desek do vyvolávacího automatu. Tato činnost probíhá nezávisle na nakládání desek do osvitové jednotky s tím, že v celém procesu mohou být v jednom okamžiku až 4 tiskové desky, které se nacházejí v různých fázích zpracování. Výhodou pro obsluhu je i to, že takto propojený automatický celek je ovládán pomocí jednoho uživatelského rozhraní a to i včetně vyvolávacího automatu
.

InterPlater 85T HDX

Vysokozátěžový vyvolávací automat pro zpracování termálních tiskových desek do formátu B1.
InterPlater 85T HDX představuje inovovaný typ nejrozšířenějšího vyvolávacího automatu Glunz&Jensen InterPlater 85T HD, který je určen pro zpracování vysokého objemu tiskových desek v nejvyšší možné kvalitě.

Nový model se vyznačuje především:
Uživatelsky přívětivým ovládáním díky novému dotykovému ovládacímu panelu. Vyšší kvalitou a rychlostí zpracování díky nově koncipované vyvolávací sekci. Jednoduchou údržbou díky snadnému vyjímání kartáčů, válců a oplachových lišt bez použití jakýchkoli nástrojů.
Lepší diagnostikou a servis ovatelností díky umístění všech elektronických komponentů do jednoho společného výsuvného kontejneru.