Princip tvorby dat pro CTP

Vítáme Vás na straně, která Vám má poradit při tvorbě dat posílaných na naše CTP pracoviště.

Náš workflow Meta Dimenzion preferuje hlavně data PDF od firmy Adobe i když umí pracovat s klasickým postscriptem budeme raději když budete používat PDF formát.
V současnosti je nejpoužívanější a nejbezpečnější norma PDF/X-1a, kterou se budeme zabývat na těchto stránkách.

Byli jsme první na severní Moravě disponující technologií propojení dat z CTP s tiskovým strojem Heidelberg SpeedMaster. Toto propjení dat provádí systém Prepress Interface,který řídí nastavení barevníku a uzavírá technologii v rámci celého systému.

Princip tvorby dat pro CTP

Vytvoření bezpečného PDF dokumentu je možné v principu dvěma způsoby:

V obou případech se vytváří postscriptový soubor.

 • Vytvoříme klasický poscriptový soubor, který potom předistilujeme Acrobat Distillerem.
 • Použijeme Distiler jako tiskárnu přímo z grafické aplikace. (InDesign, QuarkPress) postscript se tvoří virtuálně a po distilaci se automaticky odstraní)

Nikdy nepoužíváme export do PDF i když to aplikace umožňuje.

Při tvorbě poscriptového souboru použitelného pro prepress bychom měli:

 • Použít správný postscriptový ovladač, nejlépe od firmy Adobe. Zde si můžete stáhnout instalátor postscriptového ovladače spolu s postscritptovou tiskárnou - Postscript_driver.zip
 • True Type vždy zavádět jako písmo.
 • PostScript Level nejvyší verze (PostScript Level 3)
 • Fonty nejlépe Type 1 nebo Open Type. Používejte příslušné řezy písma, nevytvářejte je elektronicky v aplikaci.
 • PostScript Printer Definition: (definice tiskové periferie) Pro CTP a hlavně archovou montáž je nejlépe používat obecný Acrobat Distiller PPD.
 • Správa Barev: Vždy disabled. (nesmí dojít k převodům barev)
 • Rozlišení: Volte obecně 2540 dpi. (konkrétní rozlišení bude doplněno na ripu)
 • Všechna grafická data ještě před zlomem převádět do barvového prostoru CMYK, který je popsán v normách ISO 12647-2/3 pomocí s ním spojených ICC profilů
 • Barvové prostory: CMYK, Greyscale, Black&white (pérovky). Nepoužívat data v jiných prostorech např. RGB (slouží ke zobrazení na monitoru)
 • Formáty dat: Bitmapy jako TIFF a EPS. Pro ofsetový tisk se vyžaduje rozlišení 300 dpi. (u EPS formátu pozor na převodní funkce, které mají opodstatnění pouze u duplexu). U JPEG formátu pozor na kvalitu obrazu. Nevkládat do zlomových aplikací data např. cdr, ai, fh i když to aplikace umožňuje. Při exportech z Corelu a Ilustrátoru do EPS doporučujeme převádět písma do křivek.
 • Pozor na průhlednosti a stíny, zejména z Indd. Musí být převedeny do bitmapového ekvivalentu (tzv. sloučení průhledností) v dostatečné kvalitě, nejlépe vysoké rozlišení.
 • Přímé barvy: Pantone barva musí být vždy identifikována jako přímá a musí mít definovány i své CMYK ekvivalenty. Správný název je ve tvaru Pantone xxx X, kdy xxx je číslo barvy a X označuje materiál na který se bude tisknout. V kompozitním PDF nelze jednoznačně určit zda má být přímá barva rozseparovaná do CMYK nebo použita jako pátá atd. Proto musí být specifikovaná v objednávce.
 • Přesahy: Dbát na to aby velikost media byla nejméně o 8 mm na každé straně větší než velikost čisté stránky 3 mm pro spadavku a 5 mm pro tiskové značky).
 • Pro archovou montáž platí, že orientace stránky vždy na výšku, stránka musí být na tiskovém formátu vycentrovaná v obou osách, (na střed). Názvy souborů se musí shodovat s čísly stránek. Data musí být v kompozitním tvaru.
 • V názvech souborů používejte pouze písmen základní abecedy (bez akcentů), číslice, místo mezer podtržítka. Jakmile se totiž v názvech objeví čeština tak to nemusí vždy dopadnout dobře.

Zde najdete nastavení do Adobe AcrobatDistilleru (součást plné verze programu Adobe Acrobat), které je optimalizováné pro vytváření dokumentu PDF/X-1a -   PDF/X-1a_Grafico.zip
To po rozbalení přetáhnete do složky Settings v Acrobat Distilleru. Pokud se při použití tohoto nastavení PDF soubor nevytvoří udělali jste někde chybu a je třeba si projít grafická data nebo nastavení postscriptu.

Při předávání zakázky doporučujeme jasně specifikovat požadavky na zpracování dat v objednávce zakázky která by měla obsahovat:

 • Způsoby uložení a názvy souborů
 • Reprodukce (požadavek na frekvenci rastru aj.)
 • Geometrii stránky (velikost formátu aj.)
 • Maketu (nejlépe 1:1)
 • Barevnost (CMYK, PANTONE, aj.)
 • Rozlišení (upozornit na bitmapy s nízkým rozlišením, např z webu)
 • Přetisky (zda jsou nastaveny nebo mají být nastaveny na ripu)
 • Duplexy (identifikace jejich přítomnosti kvůli převodním funkcím)
 • Separace (zda jde o kompozitní nebo separovaný typ Pdf)

Tento text vychází z publikace PostScript a PDF, kterou vydala Grafie CZ a kterou Vám vřele doporučujeme, protože takřka vyčerpávajícím způsobem popisuje snad všechna úskalí tvorby PostScriptu a PDF. Možnost objednání publikace a použitá nastavení Distilleru najdete na www.grafieacademy.cz

Barevné nátisky

Pro barevnou kontrolu a Vaší představu o výsledku tisku můžeme vyrobit certifikovaný nátisk vyhovující normě ISO 12647-7:2007, který bude simulovat určené výstupní podmínky. Používáme software GMG ColorProof. Nátisk je změřen spektrofotometrem a opatřen štítkem, který potvrzuje že naměřené odchylky jsou v tolerancích normy. Pokud chcete dodat vlastní barevný nátisk, musí být certifikovaný s použitím ICC profilu, který odpovídá určeným tiskovým podmínkám. Jeho součástí musí být štítek, který obsahuje všechny potřebné informace a kontrolní škála FOGRA Media Wedge CMYK pro ověření kvality nátisku, jinak ho budeme považovat pouze za orientační.

• Cena za formát A4 je 500 Kč.