Heidelberg technology

NASWIETLARKACTP

Help with creation
of data sent to the
CTP workplace

vjencej informacii

Przygotowanie danych do naświetlania CtP

Witamy Państwa na stronie, która doradzi Wam jak utworzyć dane wysyłane do naszego zakładu CTP.

Nasz workflow  Meta Dimenzion preferuje przede wszystkim dane PDF firmy Adobe i mimo, że potrafi pracować z klasycznym Postscriptem będzie lepiej, jeśli będziesz używać formatu PDF.
Obecnie najczęściej używana i najbezpieczniejsza jest norma PDF/X-1a, którą opiszemy na poniższych stronach.

Nasza firma jako pierwsza w Morawach Północnych dysponowała technologią podłączenia danych z CTP z maszyną Heidelberg SpeedMaster. To podłączenie danych wykonuje system Prepress Interface, sterujący ustawieniem kałamarza i zamykającym technologię w ramach całego systemu.

Zasada tworzenia danych dla CTP

Dokument w formacie PDF można utworzyć z reguły na dwa sposoby:

W obu przypadkach trzeba utworzyć plik PostScript.

 • Utworzymy klasyczny plik PostScript, który następnie przedestylujemy  w Acrobat Distiller.
 • Użyjemy Distilera jako drukarki bezpośrednio z graficznej aplikacji. (InDesign, QuarkPress) PostScript zostanie utworzony wirtualnie i po destylacji zostanie automatycznie usunięty)

Mimo, iż aplikacja to umożliwia, nigdy nie używamy eksportu do PDF.

Podczas tworzenia pliku PostScript używanego do prepress powinniśmy:

 • Użyć właściwego sterownika PostScript, najlepiej firmy Adobe. Tutaj możesz pobrać instalator sterownika PostScript wraz z drukarką PostScript - Postscript_driver.zip
 • True Type zawsze podawać jako pismo.
 • PostScript Level najwyższa wersja (PostScript Level 3)
 • Czcionki najlepiej Type 1 lub Open Type. Używać odpowiednich przekrojów czcionki, nie tworzyć ich elektronicznie w aplikacji.
 • PostScript Printer Definition: (definicja peryferii drukarskiej) Dla CTP i głównie montażu arkuszy najlepiej używać ogólnego Acrobat Distiller PPD.
 • Zarządzania kolorami: Zawsze disabled. (nie może dojść do przenoszenia kolorów)
 • Rozdzielczość: Wybierz ogólnie 2540 dpi. (konkretna rozdzielczość zostanie uzupełniona na rip)
 • Wszystkie dane graficzne jeszcze przed złamaniem przenosić do przestrzeni kolorów CMYK, którą opisano w normach  ISO 12647-2/3 za pomocą połączonych z nim profili ICC
 • Przestrzenie kolorów: CMYK, Greyscale, Black&white (klisze kreskowe). Nie używać danych w innych przestrzeniach np. RGB (służy do wyświetlenia na ekranie)
 • Formaty danych: Mapy bitowe jako TIFF i EPS. Dla druku offsetowego jest wymagana rozdzielczość 300 dpi. (w formacie EPS należy zwrócić uwagę na funkcje przeniesienia, które są uzasadnione tylko w dupleksie). W formatach JPEG należy uważać na jakość obrazu. Nie wkładać danych do aplikacji łamania danych np. cdr, ai, fh, mimo, że aplikacja to umożliwia. Przy eksporcie z Corelu i Ilustratora do EPS zalecamy przenosić pismo do krzywych.
 • Uwaga na przezroczystość i cienie, głównie z Indd. Musi zostać przeniesiony do odpowiednika mapy bitowej (tzw. połączenie przezroczystości) w wystarczającej jakości, najlepiej o wysokiej rozdzielczości.
 • Bezpośrednie kolory: Kolor Pantone musi zostać zidentyfikowany zawsze jako bezpośredni i musi posiadać zdefiniowane również ekwiwalenty CMYK. Poprawna nazwa jest w formie Pantone xxx X, gdzie xxx jest numerem koloru a X oznacza materiał, który będzie drukowany. W kompozytowym PDF nie można jednoznacznie określić, czy bezpośredni kolor musi być rozseparowany do CMYK lub użyty jako piąty itd. Dlatego musi zostać wyszczególniony w zamówieniu.
 • Marginesy: Dbać o to, aby wielkość media wyniosła co najmniej 8 mm z każdej strony więcej aniżeli wielkość czystej strony 3 mm dla spadu i 5 mm dla znaku drukarskiego).
 • Dla montażu arkusza jest ważne, aby strona była skierowana zawsze na wysokość, strona w formacie drukarskim musi być wycentrowana w obu osiach, (do środka). Nazwy plików muszą być zgodne z numerami stron. Dane muszą być w formie kompozytowej.
 • W nazwach plików używać tylko litery podstawowego alfabetu (bez akcentów), cyfry, zamiast przerw podkreślenia. Jak tylko w nazwach pojawi się język czeski, wtedy nie zawsze może się dobrze skończyć.

Tutaj znajdziesz ustawienia Adobe AcrobatDistiller (wchodzi w skład pełnej wersji oprogramowania Adobe Acrobat), który jest optymalizowany dla wytwarzania dokumentu PDF/X-1a - PDF/X-1a_Grafico.zip
Po rozpakowaniu przesuń do folderu Settings w Acrobat Distiller. Jeśli przy użyciu tego ustawienia nie zostanie utworzony plik PDF, oznacza to, że gdzieś popełniłeś błąd i należy sprawdzić dane graficzne lub ustawienie PostScriptu.

Podczas wyszukiwania zalecamy jasno określić wymagania opracowania danych w zamówieniu zlecenia, które powinno zawierać:

 • Sposoby zapisania i nazwy plików
 • Reprodukcję (wymóg  częstotliwości rastra i in.)
 • Geometrię strony (wielkość formatu i in.)
 • Makietę (najlepiej 1:1)
 • Kolory (CMYK, PANTONE, i in.)
 • Rozdzielczość (zwrócić uwagę na mapy bitowe o niskiej rozdzielczości, np. z Internetu)
 • Przedruki (czy są ustawione lub powinny być ustawione na rip)
 • Dupleksy (identyfikacja ich obecności ze względu na funkcje przeniesienia)
 • Separacje (czy chodzi o kompozytowy czy separowany typ pdf)

Ten tekst jest tekstem opartym na publikacji  PostScript i PDF, którą wydała Grafie CZ, i którą gorąco polecamy, ponieważ w wyczerpujący sposób opisuje prawdopodobnie wszystkie trudności podczas tworzenia  PostScriptu i PDF. Możliwość zamówienia publikacji i użyte ustawienie í Distillera znajdziesz na www.grafieacademy.cz

Kolorowe nadruki

W celu kontroli kolorów i dla Twojego wyobrażenia wyniku druku możemy wyprodukować certyfikowany nadruk odpowiadający normie  ISO 12647-7:2007, który będzie symulował określone warunki wyjściowe. Używamy oprogramowanie GMG ColorProof. Nadruk zostaje zmierzony spektrofotometrem i wyposażony w tabliczkę, która potwierdza, że zmierzone odchylenia znajdują się w granicach normy. Jeśli chcesz dodać własny nadruk kolorów, musi on posiadać certyfikat z zastosowaniem profilu ICC, odpowiadający określony warunkom drukowania. W jego skład musi wchodzić tabliczka, zawierająca wszystkie potrzebne informacje i skala kontrolna FOGRA Media Wedge CMYK do sprawdzenia jakości nadruku, w przeciwnym razie będziemy go traktować jako orientacyjny.

• Cena za format A4 wynosi 500 CZK.